ZAKRAMENTI

SEDEM SVETIH ZAKRAMENTOV - SEDEM PODROČIJ KRISTUSOVEGA IN CERKVENEGA DELOVANJA

Med katoličani zavzema beseda zakrament posebno mesto. Beseda izvira iz latinščine in pomeni približno isto kot grška beseda misterij; sveta skrivnost ali zakrament. Ljudem je veliko stvari skrivnostnih in nepoznanih. Nekatere lahko odkrijemo z razmišljanjem in raziskovanjem. Tako nastajajo številna odkritja v znanosti in drugod.

Pomembne skrivnostne stvari, za katere vsi vedo, da obstajajo in se jih vsi istočasno zavedajo, a jih nikdar ni mogoče do dna razkriti, so npr.: dobrota, zlo, sovraštvo, ljubezen, prijateljstvo in podobno. To so skrivnostne stvari, živo prisotne, a nedoumljive. Ljudje se jih zavedamo, a so izražene šele v nekem trenutku bodisi z besedami, kretnjami ali znaki - simboli.

Prijateljstvo se npr. izkazuje s stiskom roke, pismom, obiskom. Ljudje želijo darovati svojo ljubezen ljubljenim ali pa jo pokazati z znamenji. Za darovanje svojih skrivnosti imamo ljudje prepoznavna znamenja. Poklonjen šopek cvetja ni ljubezen, ampak jo le izrazi.

ZAKRAMENTI - ZNAMENJA BOŽJE PRISOTNOSTI

Tudi Bog ima svoje skrivnosti in znamenja, po katerih se razodene. Bog je človeku nedoumljiv. To vedo vsi ljudje od začetka svetopisemske vere, ki smo jo kristjani nasledili. Božjo skrivnostno prisotnost prepoznavamo v njegovih čudovitih delih odrešenja: v osvoboditvi izvoljenega ljudstva iz sužnosti, v velikih ljudeh, ki jih je Bog poklical, da bodo njegovi glasniki, v milostnem odpuščanju v času človekove nevere.

Na ta čudovita božja dela božje prisotnosti so spominjali Izraelce tudi stvari (predmeti, mesta), kakor so skrinja zaveze, tempelj, Sion kot kraljevi prestol in drugo. Svoje odrešenjske odločitve, svojo ljubezen in milost, svoje skrivnosti, je Bog razodeval v zgodovini Izraela z deli odrešenja in jim napovedal, da bo v polnosti časov pokazal svojo prisotnost.

Mnogokrat in na mnogotere načine je Bog govoril našim očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po Sinu, je zapisal apostol Pavel (Heb 1,1-2).

Bog je svet tako ljubil, da nam je poslal svojega edinorojenega Sina, Jezusa Kristusa. Boga ni nikoli nihče videl: Edinorojeni... on nam je povedal. Kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo na svoje oči videli, kar smo opazovali in so otipale naše roke, to vam oznanjamo: Besedo življenja. In življenje se je razodelo in videli smo ga. Pričujemo in oznanjamo vam večno življenje, tisto, ki je bilo pri Očetu in se nam je razodelo. Kar smo torej videli in slišali, oznanjamo tudi vam, da bi bili tudi vi v občestvu z nami - in mi smo v občestvu z Očetom in njegovim Sinom Jezusom Kristusom. To vam pišemo zato, da bi bilo naše veselje dopolnjeno. (1Jan 1, 1-4)

Jezus je o sebi rekel, da je pastir, vir, luč sveta, pot, resnica, življenje, kruh življenja. Tisti, ki so bili s Kristusom - kateri so slišali njegove besede, videli njegova dela, njegovo smrt in vstalega - oni so v njem z močjo sv. Duha, prepoznali Boga, človekoljuba. Boga, ki je postal človek, Boga Odrešenika, ki je prisoten med ljudmi; ki je vstal od mrtvih, za vedno živi v njih v občestvu z Bogom Očetom in svetim Duhom. Jezus Kristus je skrivnost, zakrament. Je živo znamenje prisotnosti Boga Odrešenika med ljudmi. To prisotnost so očividci prepoznali v njegovih delih, besedah in življenju.

Od začetka je Jezus Kristus ljudem znamenje, zakrament srečanja z Bogom, ki rešuje. Bog se je v Jezusu Kristusu najpopolneje in za vedno razodel in daroval ljudem. Bog je v Jezusu Kristusu spravil svet s seboj. (2Kor 5,19) Kajti prepričan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globina, ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. (Rim 8, 38-39) Ta vera je zbrala in zbira okoli vstalega Kristusa množice ljudi, občestvo, ki ga imenujemo Cerkev.

CERKEV SREDI SVETA ŽIVO ZNAMENJE SKRIVNOSTI, ZAKRAMENT SREČANJA LJUDI Z VSTALIM KRISTUSOM

Kristjani doživljajo in uresničujejo to srečanje posebno v pomembnih trenutkih svojega življenja. Kristjani se zbirajo, da skupno obhajajo obredna dejanja, v katerih se jim vstali Kristus z močjo svetega Duha resnično daruje za njihovo odrešenje. Ti obredi so sestavljeni z znamenji, kretnjami in besedami - imenujejo se cerkveni zakramenti. Zakramenti so vernikom dogodki odrešenja, ki spreminjajo njihovo življenje. Zakramenti Cerkve so:

Znamenja, po katerih Bog po vstalem Jezusu Kristusu nadaljuje svoja čudežna dela odrešenja med ljudmi. Zakramenti so oznanilo Boga Odrešenika. Izraz vere zbranega občestva vernikov-Cerkve; vere v Boga, milostnega Odrešenika.

Znamenja dogajanja, po katerih se ljudje posvečujejo, stopajo med odrešene, med božje prijatelje, ki so povabljeni v skupno ljubezen, večno življenje z Bogom. So napoved tiste polnosti medsebojnega darovanja in življenja z Bogom, katerega nam je napovedal Jezus Kristus v priliki o božjem kraljestvu.

SEDEM CERKVENIH ZAKRAMENTOV

Cerkev ima sedem zakramentov. Po njih Kristus prihaja k človeku in se mu osebno daje v odrešenjskem srečanju kot odgovor na vsak trenutek človekovega življenja. Človek prihaja v življenje z rojstvom. Kristus pa mu daje, da se rodi v novo življenje po sv. krstu. Po zakramentih prihaja Kristus k človeku in se mu osebno podarja v odrešenjskem srečanju, ki odgovarja vsakemu trenutku človekovega življenja. Človek prihaja v življenje z rojstvom; Kristus pa mu daje, da se po krstu rodi v novo življenje za službo in božjo ljubezen v svetu.

 


 • KRST

  Objavljeno: 6. 11. 2005

  Krst je temeljni cerkveni zakrament, vrata v Kristusovo skupnost. Jezus je rekel: Kdor bo krščen in bo veroval, bo zveličan. Nikodemu je razlagal, da se mora človek preroditi, roditi od zgor...


 • BIRMA

  Objavljeno: 5. 11. 2005

  Birma je zakrament svetega Duha. Jezus Kristus je spočet od svetega Duha, rojen iz Device Marije. Pri krstu v Jordanu mu je na viden način darovan sveti Duh, ki ga je mazilil za Mesija. Sam o sebi j...


 • EVHARISTIJA

  Objavljeno: 4. 11. 2005

  Gospodova večerja, evharistija je najpopolnejše vidno razodetje prijateljevanja z Bogom in edinosti vsega božjega ljudstva. Sam Jezus je obhajal starozavezno Pasho - večerjo in čestokrat je...


 • POKORA

  Objavljeno: 3. 11. 2005

  Vsakemu je potrebno spreobrnjenje in pomiritev vesti, saj se zavedamo, da so sile zla in greha v nas in med nami močnejše od dobrega in zvestobe, h kateri smo poklicani. Potrebno je, da se sta...


 • BOLNIŠKO MAZILJENJE

  Objavljeno: 2. 11. 2005

  S skrivnostjo trpljenja se čestokrat srečavamo v bolezni. V lastni bolezni okušamo, kaj se pravi trpeti, obdaja nas strah in tesnoba pred prihodnostjo in pred smrtjo. Bolezen je preizku&scaro...


 • MAŠNIŠKO POSVEČENJE

  Objavljeno: 1. 11. 2005

  Vse božje ljudstvo je duhovniški narod, ker so vsi njegovi člani z vero in krstom postali deležni duhovništva Jezusa Kristusa, ki je naš edini duhovnik v popolnem smislu (Jezus...


 • POROKA

  Objavljeno: 31. 10. 2005

  Trenutek, ko se fant in dekle, ki sta spoznala, da se ljubita, dokončno odločita začeti novo življenje v dvoje, je velik trenutek njunega življenja. Prav tako je to velika skrivnost ljubezni med ...