Avtor: zuljvic Objavljeno: 3. 11. 2005

POKORA

Vsakemu je potrebno spreobrnjenje in pomiritev vesti, saj se zavedamo, da so sile zla in greha v nas in med nami močnejše od dobrega in zvestobe, h kateri smo poklicani. Potrebno je, da se stalno prenavljamo in napredujemo na poti svetosti. Bog nam je dokončno in nepreklicno ponudil in daroval odpuščanje in spravo v Jezusu Kristusu. Jezus je začel svoje javno delovanje s povabilom: Spokorite se in verujte evangeliju. Odpuščal je grehe in svojo moč odpuščanja potrjeval s čudeži. Svoje apostole je poslal, da oznanijo spreobrnjenje za odpuščanje grehov. Ustanovil je evharistično daritev za odpuščanje grehov, da bi v njej na skrivnosten način sodelovali pri njegovi smrti in vstajenju za naše opravičenje. Službo sprave ljudi z Bogom je Jezus Kristus zapustil svoji Cerkvi: apostolom in njihovim naslednikom je dal oblast odpuščati grehe, a Petru in njegovim naslednikom je dal ključe nebeškega kraljestva. Od vsega začetka, od prvih binkošti, Cerkev oznanja spreobrnjenje za odpuščanje grehov. S krstom, birmo in evharistijo izvršuje temeljno spravo ljudi z Bogom. Cerkev nikoli ne preneha z oznanjevanjem spreobrnjenja in pokore, niti tistim, ki so bili že krščeni; niti onim, ki so po krstu grešili. Z oblastjo, ki jo je prejela od Kristusa, podeljuje zakrament odpuščanja.

Spoved ima vedno dve nalogi:

sprava z Bogom, kajti ljubezen in odrešenje zavračamo z grehom sprava s človekom, kateremu z grehom škodujemo.

Zakrament sprave je potreben vsem, ki so po krstu težko grešili. Dobro je, če prejemamo ta zakrament tudi takrat, kadar nismo močno grešili, kajti s tem pokažemo iskrenost in resnično pripravljenost, da neprestano napredujemo na poti svetosti. Da bi se kar najbolj izrazila skrivnost odpuščanja v zakramentu sprave, Cerkev danes predlaga skupno pripravo na spoved in osebna spoved.

 

 

SEDEM SVETIH ZAKRAMENTOV: