ŽUPNIJSKA KARITAS VIČ


  Uradne ure: torek od 17.00. do 18.30 ure.

  Prostori župnijska Karitas se nahajajo za cerkvijo. Dostop po poti na desni strani cerkve!

  e-naslov: karitas.vic@gmail.com

  transakcijski račun: Delavska hranilnica Ljubljana

                                 SI56 6100 0001 6445 436

 

 

Pomagati sočloveku v stiski, delati dobro in to vsakomur, to je krščanska dolžnost. Obenem pa je to tudi najprepričljivejši dokaz odrasle vere kristjana, ki v vsakem človeku vidi svojega brata, sestro, božjega otroka, ki je ustvarjen po božji podobi in bi rad v življenju dosegel srečo.

Te besede so tudi vodilo prostovoljk in prostovoljcev Župnijske Karitas Vič, ki deluje že več kot 20 let. Ta pomoč, ki jo nudi župnijska Karitas prebivalcem z območja Župnije Vič, se kaže v različnih oblikah. Najpogosteje je to dodeljevanje prehrambenih paketov, ki vsebujejo osnovna živila (moko, sladkor, olje, riž, testenine, itd.) in pralni prašek ter so prilagojeni številu družinskih članov prosilčeve družine. Župnijska Karitas skrbi tudi za razdeljevanje prehrambenih artiklov (mleko, riž, testenine, ipd.), za katera sredstva zagotavlja Evropska unija.

Ljudje v stiski so deležni pomoči tudi v obliki občasnega plačila položnic (za elektriko, najemnino, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, šolske položnice za otroke (malica, šola v naravi), kurjavo, itd.). Ob začetku šolskega leta so otroci deležni pomoči v obliki nakupa šolskih potrebščin, med počitnicami pa počitnikovanja otrok ali pa cele družine (v okviru in ob sodelovanju Škofijske Karitas). Tudi ob naravnih nesrečah je Karitas aktivna pri zagotavljanju pomoči najbolj prizadetim. Pri dodeljevanju vse te pomoči pa je potrebno upoštevati t.i. premoženjski cenzus (ugotovljeni prejemek, preračunan na družinskega člana). Zaradi prostorske stiske so prosilci lahko deležni pomoči v obliki oblačil le v manjši meri, lahko pa dobijo napotnico za oblačila za skladišče na Hudovernikovi. Nikoli pa Župnijska Karitas Vič prosilcem ne daje pomoči v obliki gotovine.

Za vso navedeno pomoč je mogoče zaprositi vsak torek med 17.00 in 18.30 uro v prostorih Župnijske Karitas Vič, ki se nahajajo za cerkvijo. Če izpolnjujejo pogoje, jo v obliki prehrambenega paketa ali oblačil oz.napotnice tudi takoj dobijo. 

Prostovoljke in prostovoljci Karitas obiskujejo tudi ostarele in bolne na domu ali v domovih za ostarele ter jim tako lajšajo osamljenost. Tradicionalni so že obiski v Domu upokojencev na Bokalcih s skromnim obdarovanjem za božič in za veliko noč. Dvakrat letno pa je organizirano tudi srečanje starejših in bolnih v prostorih Antonovega doma.

Sredstva za svoje delo Župnijska Karitas Vič pridobiva od Škofijske Karitas Ljubljana in Evropske unije (v obliki hrane), denarna sredstva pa od dobrotnikov v obliki zbranih sredstev nabirke ene nedelje v letu in prostovoljnih prispevkov, v zadnjem času pa tudi od zbranih prostovoljnih prispevkov ob dobrodelnih koncertih. Denarna sredstva je mogoče darovati anonimno tako, da jih vložite v cerkvi v nabiralnik za napisom Karitas, lahko jih vplačate v času uradnih ur v župnijski pisarni ali pa v času uradnih ur župnijske Karitas (vsak torek od 17.00 do 18.30 ure), lahko pa jih tudi nakažete na račun župnijske Karitas pri Delavski hranilnici Ljubljana SI56 6100 0001 6445 436