Apostolstvo sv. Cirila in Metoda

Dragi župljani, upam, da veste, da v naši župniji deluje tudi skupina Apostolstvo sv. Cirila in Metoda,
ki si prizadeva delovati v smislu Jezusove prošnje ob slovesu, ko je Očeta prosil za svoje učence, »da
bi bili vsi eno«. Tako bo evangeliju zapisano do konca sveta. Vsi krščeni smo Jezusovi učenci. Žal, še
nismo »eno«.

Naš bl. Anton Martin Slomšek je leta 1852 ustanovil Bratovščino sv. Cirila in Metoda, ki je l. 1891
dobila novo ime. Naloga in poslanstvo pa sta ista. Torej gre za Slomškovo ustanovo, katere zavetnika
pa sta sveta brata Ciril in Metod.

Na Viču je začela z delom l. 1914 in je lepo delovala do druge svetovne vojne, po njej pa je zaradi
spremenjenih družbenih razmer prenehala z delom. Ko smo l. 1992 dočakal osamosvojitev, so
slovenski škofje povabili, da bi se ACM obnovilo. Na Viču smo tako letos skromno praznovali 30-
letnico ponovnega delovanja.

Naše poslanstvo je v sedanjem času, še kako aktualno. Ni skrivnost, da je vsa Cerkev v krizi zaradi
sekularizacije. To je miselnost, da se da srečno in brezskrbno živeti tudi brez Boga. Poleg tega je v krizi
pravoslavna Cerkev zaradi vojne v Ukrajini, a tudi v katoliški Cerkvi nastajajo razpoke, saj se v Nemčiji
pojavljajo skupine, ki se samovoljno okličejo »mi smo Cerkev« in vsiljujejo svoje nazore drugim. Mi pa
verujemo, »v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev«.

Zato dovolite, da povabimo vsakogar, cele družine, torej vsakega, ki bi želel sodelovati, da se nam
pridruži; drugi vatikanski koncil je bi »ekumenski« in povabil je vse verujoče k edinosti.

Več informacij interesenti dobite v naši pisarni ali v osebnem pogovoru. Po praznikih se bomo
pripravili na molitveno osmino, ki bo od 18. – 25 januarja. Sicer pa vse vabimo, da redno molimo za
edinost, kar prosimo tudi pri vsaki sveti maši.

Dobrodošli! P. Z.