Skromnost

Post je, poleg odpovedi in naše molitve, zaznamovan tudi z vrednotami. V tem času se še posebej izrazito kaže vrednota, ki bi jo lahko imenovali skromnost. Na prvi pogled morda ne preveč zaželena, z občutkom, da nekaj nimam, a je zelo pomembna v življenju. Pa ne le kasneje, v kasnejših letih. Čut za skromnost se začne že v otroštvu, oblikuje v času mladosti in ta drža nas spremlja skozi vsa obdobja življenja. Marsikatera življenjska odločitev je povezana s skromnostjo. Prav tako oblikovanje naših medsebojnih odnosov, ki se odražajo v zaupanju, prijateljstvu, dobroti in nenazadnje tudi na poti vere.