Pritrkovalci z Viča

Skupina je uradno nastala 20. Februarja 2017. Na ta dan je bil Župnijskemu svetu na Viču predstavljen Načrt delovanja skupine Pritrkovalcev z Viča. S sklepom ŽPS tako skupina uradno začne z delovanjem in se kot sekcija priključi Folklorni skupini Židan parazol z Viča.

Župnija Vič je največja župnija v državi in že dobrih 20 let kot ena redkih župnij v Sloveniji, ni imela redne pritrkovalske zasedbe.  Tako je skupina nastala z željo ohranjanja starih pritrkovalskih melodij, običajev, za dviganje slovenske narodne zavesti in ohranjanje kulturnih posebnosti iz preteklosti.

Skupina šteje 10  članov:
Mateja Sax, Dominik Jagodic, Sebastjan Jerič, Anže Gorenc, Jakob Osredkar, Tadeja Sax, Matija Sax, Simona Kavka, Matevž Pušlar

Skupina si želi pridobiti še novih članov, predvsem mladine v starosti od 15 do 30 let. Optimalno število je cca. 15 članov.