Molitve

Molitev.net

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Oče naš,

ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija,

milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

Verujem v Boga

Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen. (Apostolska vera)

Slava Očetu

in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Angel Gospodov

je oznanil Mariji - in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija ... Glej dekla sem Gospodova - zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija ... In Beseda je meso postala - in med nami prebivala. Zdrava Marija ... Prosi za nas sveta božja porodnica. - Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Raduj se,

Kraljica nebeška, aleluja, * (v velikonočnem času namesto Angel Gospodov) - zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja, je vstal, kakor je rekel, aleluja, * - prosi za nas Boga, aleluja. Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja, * - ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo. Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pod tvoje varstvo pribežimo,

o sveta Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči.

O Gospa moja,

o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last in posest. Amen.

Pridi, Sveti Duh,

napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo * - in prenovil boš obličje zemlje. Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Tebe ljubim,

Stvarnik moj, ti si ohranil me nocoj; tebi delo posvetim, dušo in telo izročim. - O Marija, vodi me po nedolžni poti in ob smrti pridi mi z Jezusom naproti.

Sveti angel,

varuh moj, bodi vedno ti z menoj: Stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani! Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen.

O Jezus, blagoslovi me,

odpusti grehe moje; po svoji ljubi Materi me sprejmi v srce svoje. - Naj v tvojem svetem varstvu spim, v ljubezni tvoji se zbudim; in v zadnji uri milost daj, da pridem k tebi v sveti raj. - Vse dobro staršem vračaj, v nebesih jim poplačaj. In vernih duš usmili se, da bodo tebe gledale.

Moj Bog,

žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.

Molitev v spravo za bogokletje

Bog bodi hvaljen. Bog bodi hvaljen. Hvaljeno bodi njegovo sveto ime. Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek. Hvaljeno bodi ime Jezusovo. Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce. Hvaljena bodi njegova predragocena Kri. Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem Zakramentu. Hvaljen bodi Bog Sveti Duh, Tolažnik. Hvaljena bodi vzvišena Mati božja, presveta Devica Marija. Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje. Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje. Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije. Hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti Jožef. Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.

SI QUAERIS 

Iščeš čudežev? Poglej! Smrt, nesreča gobavost, blodnje, satan proč beže: bolni spet so zdravi. Odpev: Morje mirno je kot prej, zvezani verig je prost. Izgubljeno spet dobe mladi, sivoglavi. Ni nevarnosti odslej, mimo je prikrajšanost. Naj izpriča vsak, ki ve! Padova naj pravi! Odpev... Čast Očetu vekomaj, Sinu vsaka visokost. Duhu, ki posveča vse, radost v večni slavi. Odpev... Prosi za nas sveti Anton. Da postanemo vredni obljub Kristusovih. Molimo. Vsemogočni večni Bog, po tvoji dobroti je bil sveti Anton Padovanski znameniti oznanjevalec evangelija in pomočnik v vseh stiskah. Naj nam njegova priprošnja pomaga, da bomo po njegovih naukih krščansko živeli in v težavah živIjenja čutili božjo pomoč. Po Kristusu našem Gospodu.

Litanije v čast svetemu Antonu 

Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Bog Oče nebešk, usmili se nas.
Bog Sin, Odrešenik sveta. Bog Sveti Duh. Sveta Trojica, en sam Bog.
Sveta Marija. Sveti Frančišek. Sveti Anton Padovanski.
Slava Frančiškovega reda. Zvesti služabnik Kristusov. Vzor svojim sobratom.
Steber Cerkve. Redovnik po božjem Srcu. Lilija čistosti.
Ljubitelj uboštva. Vzor ponižnosti. Zgled pokorščine.
Ogledalo potrpežljivosti. Apostolski pridigar. Učitelj mladine.
Oznanjevalec resnice. Strah hudobnih duhov. Zdravje bolnikov.
Tolažnik nesrečnih. Poslanec miru. Zavetnik umirajočih.
Pomoč revežev. Rešitelj jetnikov. Najditelj izgubljenih stvari.
Mogočni priprošnjik. Veliki čudodelnik. Naš mogočni varuh. Posredovalec v vseh zadevah.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, prizanesi nam, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usliši nas, o Gospod.
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas.
 
PROSI ZA NAS SVETI ANTON - da postanemo vredni obljub Kristusovih.
 
MOLIMO. Dobrotljivi Bog, daj, da bomo po zaslugah in priprošnji svetega Antona, tvojega slavnega spoznavalca in cerkvenega učitelja, deležni tolažbe in pomoči v vseh stiskah in nadlogah. Pomagaj nam, da bomo s tvojo pomočjo posnemali njegove čednosti in bomo nekoč z njim in vsemi tvojimi svetniki združeni v blaženi večnosti. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
 

Porciunkulske litanije (Mp3)