Branje Božje besede v župniji Vič

»Glej, svojo besedo polagam v tvoja usta!« (Jer 1, 9)

Uvodne besede iz 1. knjige preroka Jeremija nazorno opišejo pomembnost branja Božje besede in vlogo njenega bralca. Skozi usta bralca Božje besede, Bog predaja svoje besede tistim, ki ga poslušajo in zato je branje Božje besede na eni stvari odgovorna in zahtevna naloga ter na drugi strani velika čast za bralca.

Biti bralec pri javnem bogoslužju pomeni opravljati najvišjo stopnjo služenja, preko branja beril pa bralec podaja Božjo besedo, besedo ljubezni navzočim pri bogoslužju. V Župniji Vič je tedensko na sporedu 24 ali več Sv. maš, berila pa se berejo tedensko več kot tridesetkrat.

Bralci Božje besede se srečujemo enkrat do dvakrat letno, v župniji pa organiziramo tudi predavanja z vabljenimi strokovnjaki, ki nam bralcem pomagajo še bolj približati Božjo besedo obiskovalcem bogoslužja.

Bralci imamo mesečni razpored branja Božje besede s čimer se trudimo zagotoviti, da bi bil pri vsaki Sv. maši prisoten vsaj en bralec. Z veseljem med bralce vabimo vse, ki se čutijo poklicane in si želijo tudi sami brati in predajati Božjo besedo.

Vanja Kiswarday (vanja.kiswarday@guest.arnes.si, 041 261 860)

Aleš Ugovšek (ales.ugovsek@gmail.com, 031 611 059)