Obisk pri pravoslavnih in evangeličanih

Vsem vam, ki ste se v okviru Apostolstva sv. Cirila in Metoda udeležili srečanja v pravoslavni cerkvi in pri evangeličanih, se prav lepo zahvaljujemo. Morda bo to za koga nagib, da se nam pridruži pri naših srečanjih. Delati za edinost kristjanov je tako pomembno, kakor delati za nove duhovne poklice. V takšnem svetu, ki je tako razdeljen, ima edinost kristjanov veliko težo.

Smo na poti edinosti! Še enkrat prisrčna hvala, da ste se nam pridružili.

P. Zdravko 

 

Nadaljevanje molitvene osmine v Ljubljani

V molitveni osmini za edinost kristjanov, h kateri nas nagovarjata apostola Slovanov,  se je molitvena skupina apostolstva sv. Cirila in Metoda, ki jo vodi p.  Zdravko Jakop,  z evangeličani in pravoslavnimi dogovorila za obisk.  

Pravoslavni paroh Peran Bošković  v cerkvi sv. Cirila in Metoda in evangeličanski  škof mag. Geza Filo v cerkvi Primoža Trubarja sta 19. februarja  prijazno sprejela  40 obiskovalcev iz viške, šišenske in še nekaterih ljubljanskih župnij.

Spoznali smo preteklost in sedanjost obeh skupnosti , prizadevanja za gradnjo, bogoslužje in skupaj molili.

Pri pravoslavnih smo si poleg cerkve z ikonostasom in bogato poslikavo  ogledali tudi nov pastoralni center, posebej pa nas je nagovorila njihova duhovnost, priprava na obhajilo in stroga postna postava, ki se je drži tudi vedno več mladih. Skupnost se pomlajuje in raste.

Pri evangeličanih smo s posebnim zanimanjem prisluhnili opisu izbire  škofa, imenovanja duhovnikov ter dvojnega ( kleriškega in laiškega) vodenja škofije in župnije.  Zgodovina ni bila prijazna,  cerkev so jim po vojni nacionalizirali in imeli v njej mizarsko delavnico.

Dve uri sta hitro minili, dosti smo videli, dosti izvedeli, marsikatero vprašanje, ki se nam je porodilo, pa bo moralo na odgovor še počakati.

P. Zdravko se je obema gostiteljema zahvalil in jima poklonil knjigo o viški župniji, gospodu Gezi Filu pa je posebej zaželel uspeha pri opravljanju službe škofa.

Obogatila sta nas z ljubeznijo do vere in zaupanih jima skupnosti, veseljem ob srečanju ter pripravljenostjo  za poglabljanje medsebojnega spoznavanja.

Naj Bog povrne njima in p. Zdravkotu!

 

Drago Čepar

P. S.:  Ker nismo imeli profesionalne fotografske opreme, priložene fotografije ne odražajo vse lepote in pozitivnega sporočila prostorov, samega srečanja in udeležencev. Za to je seveda odgovoren fotograf, ki se opravičuje in prosi za razumevanje.