NAVODILA ZA KRŠČEVANJE

Ob prijavi za krst prinesite otrokov izpisek iz rojstne matične knjige in družinsko knjižico, če jo imate! 

Priprava na krst je prvo sredo v mesecu od 18.00 do 19.00 v sobi poleg župnijske pisarne. 

Redno krščujemo prvo in tretjo nedeljo v mesecu  v kapeli Antonovega doma.

 
 
 

Pogoji za botre iz zakonika cerkvenega prava:

(Kan. 874) 

  1. je izpolnil šestnajst let,

  2. je katoličan in je že bil pri birmi in obhajilu in  živi primerno veri in nalogi, ki jo bo sprejel,

  3. mu ni bila nobena cerkvena kazen zakonito naložena ali razglašena,

  4. ni krščencu oče ali mati.

Iz omenjenih kanonov je razvidno, da mora boter po veri živeti.

Minimum tega življenja je:

  1. Redno udeleževanje in obhajanje nedeljske maše in praznikov.
  2. Da ni nobene cerkvene kazni naložene ali razglašene, npr. zgolj civilni zakon, izvenzakonska skupnost, izguba javne spodobnosti, izobčenje…
  3. Vsaj minimalna molitev vsak dan in vsaj nekaj socialnega čuta.

Ker je botrstvo nadomestno starševstvo in ima vlogo uvajanja v krščansko življenje, je boter za versko življenje otroka zelo pomemben.