OBISK BOLNIKOV

 

 

Na domovih obiskujemo bolnike na prve petke v mesecu.

Prosimo vas, obvestite nas, če želite, da na vašem domu 

obiščemo bolnega, ostarelega ali invalidnega sorodnika! 

Dom na Bokalcah obiskujemo vsak petek.