ZAKRAMENT SPRAVE

 

Spovedujemo  na začetku vsake delavniške in nedeljske svete maše.