ANTONOV DOM

Ob stoti obletnici župnije Vič, je župnik p. Marjan Čuden takole označil sedanje in bodoče delovanje Antonovega doma:

»Župljanom Viča bi rad položil na srce: samo toliko časa, dokler boste hoteli in dokler vam bo novi župnijski dom kaj pomenil, bo živel. Premalo je, če pričakujete, da boste v novih prostorih samo prejemali – tudi dajati morate. Ne samo sredstva, ampak predvsem svoje talente. Cerkev, in tako tudi župnija, raste samo tam, kjer vsakdo prinaša v skupnost svoje talente. Življenje Antonovega doma ni odvisno samo od duhovnikov, ampak predvsem od vas. Stota obletnica župnije je priložnost, dragi Vičani, da vam povemo, da viški duhovniki nimamo radi zidov, ampak vas. Od vas prejemamo moč in veselje za svoje pastoralno delo.«


Kako lahko prispevate?

Darujete lahko osebno v župnijski pisarni v času uradnih ur, ki so od 11. do 12. in od 17. do 18. ure, vsak dan, razen srede, sobote in nedelje.

Ob plačilu prispevka boste prejeli potrdilo, ki ga boste lahko uveljavljali kot dokazilo za uveljavitev davčne olajšave.

Prispevek pa lahko nakažete tudi na poslovni račun:
Krekova banka d.d., 24 200-900 444 58 12, sklic 00-10001. Naš naslov: Župnija Vič, Tržaška 85, 1111 Ljubljana.