DUHOVNO

Želimo si, da bi tudi naša spletna stran ponudila kar se da veliko duhovnih spodbud, da bi v vsakem trenutku življenja znali prihajati pred Boga in ga prositi.

Če je ta spletna stran prišla v vaš dom, na delovno mesto ali na mobilni telefon, koliko bolj bo Božja ljubezen prodrla v srca tistih, ki si želijo srečanja z Bogom.

Bog je hitrejši od naših računalnikov in internetnih povezav. Ljubi nas prej, preden se odločimo zanj. Ljubil nas je že v začetku sveta.

Naj bo spletna stran vabilo, da bi videli tisto, kar resnično obstaja. Da bi videli Boga, ki nas nosi v svojih rokah, da bi videli brate in sestre, ki vsak dan stopajo pred Boga in ga prosijo in da bi začutili, da smo tudi mi del občestva, ki dviga roke v slavo Bogu.

Aleluja! Hvalite GOSPODA v njegovem svetišču, hvalite ga na nebesnem svodu njegove moči! Hvalite ga v njegovih silnih delih, hvalite ga zaradi obilja njegove veličine! Hvalite ga z glasom roga, hvalite ga s harfo in citrami; hvalite ga z bobnom in plesom, hvalite ga s strunami in flavto; hvalite ga na cimbale zvočne, hvalite ga na cimbale doneče! Vse, kar diha, naj hvali GOSPODA. Aleluja! (Ps 150)