SKAVTI

Po osamosvojitvi Slovenije so zavzeti posamezniki začeli oživljati društva in organizacije, ki so nekdaj spadali pod cerkveno okrilje, a so morali v času komunizma z delovanjem prekiniti. Eno takih združenj so bili skavti, ki so jih po koncu druge svetovne vojne nadomestili taborniki. Sprva so začeli z neorganiziranimi srečanji po vzoru italijanskih skavtov, kmalu pa so se posamezne skupine združile v Zvezi slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Na Viču se je prva skupina skavtov začela srečevati novembra leta 1991, ko sta jih vodila Marko Zupanc in Robert Strah. Skavti imajo več oddelkov, v katerih so člani razdeljeni po starosti, in sicer: volčiči in volkulje, ki so najmlajši, stari od 6 do 10 let; druga skupina so izvidniki in vodnice, ki so stari od 11 do 15 let; potem sledi noviciat, v katerem so otroci, stari 16 let, najstarejši pa so roverji in popotnice, ki so stari nad 17 let.

Na Viču se je najprej začela zbirati skupina najstarejših, roverjev in popotnic. Prevzeli so vodenje mlajših skupin, ki so začele delovati kasneje. V letih od 1995 do 2007 so se viški skavti zbirali v stegu Ljubljana 2, ki je imel sedež v župniji sv. Jakoba v Ljubljani. Sedanji stegovodja, Luka Novak, opisuje, kako je Vič spet postal njihovo zbirališče: Naše ime je steg 'Grajski zmaji', to pa zato, ker smo imeli srečanja na grajskem hribu ali pa pri Sv. Jakobu, zmaj pa je tako ali tako v mestnem grbu. Steg je rasel in se širil. V 15 letih se je zgodilo veliko in marsikaj, bili so dogodki in dogodivščine, tudi ušpičili smo marsikatero. Redno smo se udeleževali taborjenj in zimovanj.

Vendar je tudi naš steg poleg vzponov doživljal tudi padce. Eden izmed njih se je zgodil pred približno šestimi leti. Zanimanje za skavte je počasi zamiralo. Pred približno štirimi leti so začeli prihajati novi rodovi voditeljev, ki so dali potrebni zagon za nadaljevanje skavtske poti in rasti navzgor.

V letu 2006 smo počasi začeli iskati nove možnosti za rast in razvoj stega. Po- časi in previdno smo začeli navezovati stike z drugimi župnijami in promovirati skavte. Župnik viške župnije, p. Marjan Čuden, je pokazal veliko zanimanje in navdušenje nad skavti ter nas je povabil, naj pridemo na Vič. Voditelji smo imeli kar nekaj pogovorov o tem, ali selitev na Vič ali ne. Tako smo se odločili, da jeseni 2007 pridemo v župnijo Vič in poskusimo delovati tu. Na- ša odločitev se je izkazala za pravilno, vendar nam ne bi uspelo brez pomoči in podpore p. Marjana in p. Andraža ter nenazadnje staršev, župljanov viške župnije, skavtinj in skavtov ter vodstva stega Ljubljana 2.

Naše sodelovanje z župnijo Vič je bilo v preteklem letu zelo dobro in uspešno. Skavtinje in skavti smo pripravili med letom pet svetih maš, nabrali mah za jaslice, pomagali pri pripravi na 100-letnici župnije Vič, sodelovali pri procesiji sv. Rešnjega Telesa, pripravili dan na oratoriju, prinesli smo Luč miru iz Betlehema ter opravili še mnogo drugih lepih in uspešnih stvari.

Naš program je zelo pester, tako da bi zelo težko opisal naš steg na eni ali dveh straneh, zato vas vse vabim, da si ogledate našo internetno stran ljubljana2.skavt.net, kjer je veliko fotografij, tako da boste spoznali in videli, kdo je mladina v oranžnih krojih in z belo-modrimi rutkami okoli vratu.