ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Spomladi leta 2005 je bila prva seja ŽPS v novi sestavi. ŽPS ima 24 članov, od katerih je bilo osem izvoljenih s strani farnega občestva, ostali pa smo predstavniki skupin (pevci, zakonske in molitvene skupine, ministranti, mladina), ki redno delujejo v župniji, cerkovnik in dva ključarja podružnične cerkve na pokopališču. Sestankov, ki so praviloma enkrat mesečno, se, kot pridruženi člani, udeležujejo tudi viški patri. ŽPS vodi in delo v njem usklajuje tričlansko tajništvo. Pobude, predloge za delo in želje ter potrebe celotnega občestva po enakopravno predstavljajo vsi člani ŽPS.

V letošnjem letu je naša osnovna misel in poslanstvo posvečeno Antonovemu pastoralnemu centru, oziroma zaključku gradnje Antonovega doma. Ta mora postati v zavesti vsakega župljana del nas samih in kljub zastojem, ki izvirajo iz pomanjkanja denarja za dokončanje, moramo vsak po svojih močeh delovati za to, da bo Dom začel čim prej opravljati svoje poslanstvo. To pa je povezovanje samega občestva in omogočanje delovanja vedno številnejših in številčnejših skupin, ki delujejo v okviru župnije.

Drugi, ravno tako pomembni, poudarek je, k večji aktivnosti spodbuditi tako imenovane oddaljene. To so tisti, ki pridejo v cerkev le k nedeljski maši ali pa le za večje praznike, sicer pa se ne čutijo pripadniki župnije.

Na vsakem srečanju pa obravnavamo tudi koledar dogodkov v prihodnjem obdobju, ki je res zanimiv in predvsem zahteven za pripravo in izvedbo, ki je pretežno na ramenih naših patrov.

Seveda pa na vrsto pridejo tudi gospodarska vprašanja, kot je na primer v prejšnjem mesecu zaključena obnova vhodnih vrat v podružnično cerkev na pokopališču.

Matej Sojar, tajnik ŽPS