BIBLIČNA SKUPINA

V župniji imamo dve biblični skupini: eno vodi Janja Podjavoršek (srečujejo se vsak drugi in četrti ponedeljek po večerni sv. maši (bodisi ob 19.45 bodisi ob 18.45 (zimski čas)) v Klarini učilnici; drugo skupino, imenovano figulus (lončar) pa vodi mag. Boštjan Hari in ima srečanje vsak torek ob 9.00 v kabinetu 3).

Biblična skupina naj mi/nam pomaga ozavestiti dejstvo, da vedno, ko odprem Sveto pismo, podam roko Nekomu, ki je že dolgo ob meni, me pozna, ljubi mojo preteklost in prihodnost. Podam roko in se ustavim. Poiščem ljubeči pogled Očeta, ki vidi na skrivnem" (Mt 6,4) in ve česa potrebujem, preden ga prosim. Ljubeči pogled Očeta. Ljubljeni Božji otok sem! Življenje postane dar!

V tem šolskem letu se bomo ustavili ob Matejevem evangeliju, ki sledi Markovi pripovedi, jo razširi, uredi in dopolni. Evangelij je napisan kot kateheza za kristjane iz judovstva, da bi poglobili in utrdili vero v obljubljenega Mesijo. Ta evangelistov namen je izpostavljen v napovedi Jezusovega rojstva (Mt 1,23), kjer izpostavi svojo središčno teološko trditev, da je Jezus Bog z nami (Emanuel). Osrednji namen Matejevega evangelija je razložiti Jezusovo osebo v kontekstu odrešenjske zgodovine. Mateju se zdi pomembno dokazati, da je Jezus obljubljeni Mesija Izraela in da se je z Njim izpolnilo Sveto pismo in Božje obljube (zato toliko navedkov iz Stare zaveze). Izhaja iz predpostavke, da je Jezus Božji Sin. Osrednja prerokba v Mt 1,23 pa zagotavlja, da se Jezusova zgodba ne more končati s smrtjo. Prihod Božjega kraljestva naznanjajo čudeži, prihod kraljestva pa zahteva tudi odločitev: potrebno se je spreobrniti, sprejeti miselnost kraljestva in postati Jezusov učenec. Božje kraljestvo je v bistvu oseben odnos med Bogom in posameznikom.

Povabljeni smo na pot k osebnem odnosu z Njim, ki želi biti tudi s tabo in z mano, saj je Bog z nami. Pridružite se!

Metoda dela:  

Določen odlomek beremo in ob njem premišljujemo že doma. Postavljamo si vprašanja: Kaj je osrednja izjava? Na kaj se nakazuje? Kaj me nagovarja? Kaj mi je všeč ali s čim se ne strinjam? Česa ne razumem? K čemu me nagovarja? Kako naj to konkretno živim?

Po uvodni molitvi k Svetemu Duhu začenjamo srečanje biblične skupine. Svetopisemski odlomek preberemo skupaj.  V nadaljevanju si izmenjamo in podarimo kar nas je v določenem odlomku nagovorilo, vzpodbudilo, česa ne razumemo, kako smo si prizadevali Besedo živeti v vsakdanjem življenju.  

Voditeljica povzame in usmeri pozornost na vodilne stebre besedila, teme, sporočilo v kontekstu evangelija. Sledi MOLITEV S SVETIM PISMOM ob določenem odlomku iz Matejevega evangelija:

1. Vstop v molitev: - K Gospodu prihajam z vsem kar sem; - umirim se ob misli na srečanje z Bogom; - odpustim in prosim odpuščanja, da se bom srečal z Očetom spravljen in umirjen; - sprava s seboj, drugimi in Bogom je predpogoj, da sem odprt Božji besedi; - postavim se v Božjo navzočnost: v zavedanju, da me Bog gleda v moji konkretni situaciji, v veselju ali žalosti, moči ali nemoči, v zavedanju, da sem ljubljeni Božji otrok; - naredim znamenje malega križa v prošnji k Očetu, da bo vodil moje misli in razum, v prošnji k Sinu, da bo govoril po mojih besedah in s prošnjo k Svetemu Duhu za dar spoznanja in ljubezni, da bom to kar spoznavam lahko prenesel tudi v življenje; - prošnja v molitvi, pesmi k Svetemu Duhu.

2. Moja pozornost - zbiranje - nekdo naglas prebere in pozorno prisluhnem; - prisluhniti Božji besedi pomeni utihniti v sebi in jo sprejeti za svojo; - predstavljam si kraj, osebe, se vživim v dogodek.

3. Moja prošnja - molitev ob svetopisemskem besedilu začenjam s konkretno in pristno prošnjo: Kaj mi želiš povedati prav po tem odlomku? K čemu me vzpodbujaš v mojem življenju? 

4. Meditacija - poglabljanje - molitev - sam preberem besedilo še enkrat, dvakrat  - berem počasi, okušam črke; za vsako besedo je Gospod, ki mi govori; - berem počasi v zavedanju, da mi govori Bog. Kaj bi Jezus storil na mojem mestu, konkretno v mojem življenju? - vztrajam v premišljevanju v zavedanju, da sem ljubljeni Božji otrok; - uporabim svoj spomin, da se spominjam, razum, da bi razumel in navezal na svoje življenje; voljo, da bi čimbolj želel, prosil, se zahvaljeval, ljubil, častil Njega, ki je vedno z mano in mi vedno znova pomaga začenjati. Zapišem spoznanje in sklep, kako bom sporočilo tega odlomka živel z Njim. 5. Zahvala - Zahvalim se za čas srečanja z Njim v občestvu z ostalimi v biblični skupini po svetopisemskem odlomku; - zahvalim se za Njegovo bližino; - že vnaprej se zahvalim za milost, da bom sporočilo tega odlomka živel.

Božja beseda je hrana (duhovna), pomembno pa je, da to hrano ponesem tudi drugim. Molitev se ne konča v meni. Pošilja me v življenje z zagotovilom: jaz sem z vami vse dni do konca sveta (Mt 28,20).

Nekaj pričevanj udeležencev:

"Na biblični skupini prebiramo odlomke iz Svetega pisma in vsak izmed nas pove kaj ga je nagovorilo ta hip, kako osebno doživlja ta odlomek. Vsakič me razveseli ta množica doživetij, kako vsakega drugače nagovori. Pomaga mi pri vsakdanji drži. Sveto pismo je neizčrpen vir, ki me navdihuje za bolj sigurne postopke." Marina

"Meni osebno skupina veliko pomeni, ker se med seboj bogatimo vsak s svojim pogledom, oziroma besedami, ob prebranem odlomku iz Sv. Pisma. Na srečanje se pripravljamo doma z branjem Svetega pisma in strokovne knjige Jezus veselo oznanilo avtorja K. Stocka. Ob Božji besedi molim in se trudim vsaj delno udejanjiti v vsakdanjem življenju. V tej skupini se počutim dobro, ker smo vsi potrebni poglabljanja, znanja in spreobrnjenja, da bomo hodili po pravi poti za Jezusom." Anica

"Pri prebiranju Svetega pisma v naši biblični skupini mi pomenijo besede velikokrat živo vodo za življenje. V vsakdanjih preizkušnjah mi mnogokrat pomagajo živeti in tudi preživeti. Tudi hudo se spremeni v dejanja, ki se jih mirno in lahko prenese.

Pride čas, ko se človek zaustavi in si pravi, da se želi poglobiti v poznavanju Božje besede. In ena izmed poti je Biblična skupina. In v čem me je nagovorila? Odpreti se Svetemu Duhu in skušati razumeti kaj mi v tem trenutku hoče povedati Božja beseda. Poslušati v vsej svoji globini. Ne samo brati, ampak slišano in doživeto živeti dan za dnem.

V skupini razmišljamo in si povemo, kako nas Bog po Božji besedi osebno nagovarja. Razmišljanja mi pomagajo, da vidim svoje težave na drugačen način. Trudim se spreobrniti. Čutim, da mi Bog pomaga, da ne obupam. Moja vera v Boga se na srečanjih naše skupine poglablja in krepi." Vida

"Z velim veseljem prihajam na biblično skupino k razlagi Božje besede, kjer mi je dana možnost, da veliko lažje sodelujem in razumem Božjo besedo. Hvaležna sem naši voditeljici in vsem iz te naše skupine.

Moja generacija je dobila pomanjkljivo poznavanje Božje besede, zato sem pred desetimi leti začela obiskovati Biblično skupino. Počasi sem prehajala iz otroškega poznavanja Svetega pisma, v razumevanje posameznih odlomkov in bistva, kaj nam hoče povedati za danes, za nas vse, za naše spreobrnjenje. Želim, da bi napredovala v poznavanju in udejanjanju Božje besede in bi bila luč v življenju.

Vključenost v Biblično skupino mi pomeni aktivni osebni odnos do Božje besede  Kristusa. Pomaga mi prisluhniti Bogu in iskati pot do njega." France