MARIJINA LEGIJA

Marijina legija je združenje katoličanov, ki se z dovoljenjem Cerkve in pod vodstvom brezmadežne Device Marije, Srednice vseh milosti prizadevajo, da bi kot laiki v polnosti živeli svojo krščansko poklicanost, ki ima svoj temelj v zakramentu svetega krsta in to posredovali v vsakdanjem življenju in okolju. V naši župniji deluje prezidij Kraljica miru od jeseni leta 1992. Obširen pregled delovanja prezidija je bil objavljen v juniju 2002 za petstoti sestanek prezidija. Sestanki prezidija so vsak teden ob torkih po večerni sveti maši v učilnici II. Ob koncu novembra 2005 je bil že 678. sestanek. Na sestanku, ki traja največ eno uro in pol se molijo legijske molitve z rožnim vencem, prebere duhovno branje iz Uradnega priročnika, poda pregled opravljenega dela, posluša duhovni nagovor ter razdelijo naloge za apostolsko delo v naslednjem tednu. Tedensko delo naj bi trajalo minimalno dve uri.

Aktivni člani obiskujejo prevsem oskrbovance v Domu na Bokalcih. Z oskrbovanci so pogovarjajo, jih poslušajo, če želijo, z njimi skupaj molijo, jim ponudijo blagoslovljeno čudodelno svetinjo (t.j. orožje legionarjev) z razlago, ponudijo versko literaturo itd. Naslove tistih, ki želijo prejeti svete zakramente posredujejo patrom, ki so določeni za duhovno oskrbo v Domu. Nekateri so po večletnem odbijanjem vsakršnih stikov, izrazili željo za prejem zakramentov in jih po posebni milosti tudi prejeli pred smrtjo. Prav tako oskrbovance informirajo o redni maši vsak drugi petek v mesecu ter jim pomagajo pri udeležbi. Obiskujejo tudi ostarele in pomožne člane po njihovih domovih. Stalna naloga članov je pridobivanje novih aktivnih in pomožnih članov. Pomožni člani so tisti, ki se obvežejo moliti dnevno rožni venec in legijske molitve, ki pa zaradi bolezni ali starosti ne morejo prevzeti obveznosti, ki jih imajo aktivni člani. S svojimi molitvami se pridružujejo molitvam desetim milijonom članov po vsem svetu in prosijo za blagoslov in milost pri delu aktivnih članov, ki so v vseh delih sveta in jih je okrog tri milijone.

Lepo vabljeni vsi tisti, ki ste vsak teden približno štiri ure svojega časa pripravljeni darovati Mariji za širjenje božjega kraljestva, da pridete in boste videli (prim Jn 1,39)! Sestanki so, kot je že omenjeno, vsak torek po večerni sveti maši.

Ljubljana, v novembru 2005