Vičani v Dolenjskem Lurdu

 
Leta 1908, 50 let po lurških prikazovanjih, je šentjernejski kaplan Leopold 
Kolbezen, doma iz Črnomlja, na poti k bolniku, ob gozdni stezi odkril studenec, 
ki je izviral iz skalne votline, podobne lurški. Za praznovanje 50 letnice 
prikazovanj je želel kupiti Marijin kip, pa sta s patrom Brunom ugotovila, da 
lahko primeren kip podarijo kartuzijani; ko so bili leta 1902 pregnani iz 
Francije, so ga v Pleterje prinesli iz svojega generalata v Grenoblu. Slovesno so 
ga »ustoličili« na proslavi jubileja 29. junija 1908 v prisotnosti 7 000 vernikov s 
posvetilom: »Brezmadežnemu spočetju, čudodelnici premogočni, Materi 
najmilejši - se klanjajo Šentjernejci v jubilejnem 50. letu, kar se je prikazala v 
Lurdu. O Marija, varuj in razširjaj sv. Cerkev, čuvaj nedolžne, prosi za grešnike, 
varuj tebi posvečene, stori nas vse kakor Bernardko srečne, ako ne na tem, pa 
gotovo na onem svetu.« Sem je pred koncem vojne, 25. avgusta 1918, poromal 
tudi škof Jeglič in maševal na tem kraju.
 
Po sto sedmih letih in desetih dnevih je na ta kraj 9. julija 2015 poromala 
molitvena skupina Apostolstva sv. Cirila in Metoda, ki jo v Ljubljani na Viču 
vodi p. Zdravko Jakop, in pri maši ob petju pevcev in ptic v miru narave  in 
hladu dreves  prosila za mir v duši in v svetu ter za uspeh ekumenskih 
prizadevanj.
 
Molili smo v kostanjeviški župnijski cerkvi sv. Jakoba, kjer smo opazili rumeno 
školjko Jakobove poti, si v cistercijanskem samostanu iz leta 1234 ogledali dela 
Božidarja Jakca, Franceta Goršeta, Toneta in Franceta Kralja, umetnine iz 
pleterskega samostana, prenovljeno prvotno cerkev, obiskali samostan Pleterje 
in spomenik 144 padlim partizanom na Javorovici.
 
Marsikaj zanimivega so nam povedali člani skupine, ki so od tod doma, pravo 
presenečenje pa sta pripravila zakonca Prah z gostoljubno pogostitvijo na 
njunem dolenjskem domu.
 
Nazaj grede smo še nekaj zmolili na grobu blaženega Lojzeta Grozdeta na 
Zaplazu in se zamislili ob globokem spravnem sporočilu kamnite posode, v 
kateri je shranjena prst iz 31 krajev, ki so povezani s trpljenjem in umiranjem 
Slovencev različnih prepričanj.
 
Drago Čepar
 
Fotografije zakonca Čučnik